AVSKJUTNING OCH VIKTFÖRDELNING (KALVAR) 2008-ÅRS ÄLGJAKT

 

NR

KO

TJUR

TAGGAR

KALV

KO

KALV

TJUR

DREV

SKYTT

1

 

 

 

80kg 

Kalberget  

 Niss Jonas Karlsson 

2

 x

 

 

 

Kalberget 

Egon Ringström

3

 

4 

 

 

 Kalberget

Lennart Eriksson 

4

 

 

76kg  

 

 Kalberget

Erik Bond 

5

x 

 

 

 

Kalberget 

Arne Henryson 

6

 

 2

 

 

Kalberget 

Per Hejenstedt 

7

 

 2

 

 

Böjen 

Ola Gabrils 

8

 

 4

 

 

 Böjen 

 Ola Gabrils 

9

 

 2

 

 

 Böjen 

Erik Bond 

10

 

 8

 

 

Böjen 

 

Erik Bond 

11

x  

 

 

 

 Böjen 

Anders Emilsson 

12

 

 7

 

 

 Böjen 

Lim Erik Hansson

13

 

 4

 

 

 Böjen 

Markus Torris

14

 

 10

 

 

 Böjen 

 Ingemar Thors

15

 

 

2 

 

 

 Böjen 

Georg Thors

 
 

AVSKJUTNING OCH VIKTFÖRDELNING (KALVAR) 2008-ÅRS ÄLGJAKT

 

NR

KO

TJUR

TAGGAR

KALV

KO

KALV

TJUR

DREV

SKYTT

16

 

 9

 

 

 Vällåsen

Tomas Haga 

17

 

 5

 

 

 Vällåsen

Hans Persevall 

18

 x

 

 

 

Brännberget 

Roger Nygårdhs 

19

 

 

87 kg

 

Vällåsen

Norra 

Lars Evertsson

Georg Thors

 

20

 

 

 85kg

 

 Västra Håarna

Markus Torris

 

21

 

 

 

 92kg

 Västra Håarna

 Markus Torris

22

 

 

0 

0 

Södra

Kalberget 

Påskjuten 

23

 

 

82kg 

 

 Östra

Brännberget

 Daniel Thors

24

 

 

 87 kg

 

 Östra

Brännberget

 Bengt Walles

25

 

 

85kg 

 

BöjsKölen 

Håkan Spjut

Kurt-Ove Karlsson 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30