AVSKJUTNING OCH VIKTFÖRDELNING (KALVAR) 2007-ÅRS ÄLGJAKT 

NR

KO

TJUR

KALV

KO

KALV

TJUR

DREV 

SKYTT

1

X

 

 

 

Kalberget

Tommy.A 

2

X

 

 

 

 

Kalberget

 

Roger.N

 

3

 

X

 

 

 

 Kalberget

Magnus.R 

4

 

X

 

 

 

Kalberget

 

Per.B 

5

 

 X

 

 

 Kalberget

Lim-Erik.H 

6

 

 

 

75kg

 

Kalberget

 

 Peter.N

7

 X

 

 

 

Kalberget

 

Per-Anders.G 

8

 X

 

 

 

Kalberget

 

 Per-Tage.E

9

 

X

 

 

 

Kalberget

 

Torbjörn.T 

10

 X

 

 

 

Böjen 

Egon.R 

11

 X

 

 

 

Böjen 

 

 Thorvald.K

12

 

X

 

 

Böjen 

 

Lars-Olov.k 

13

 X

 

 

 

 Böjen 

 Samuel.T

14

 

 

 

 77kg

 Böjen 

Thomas.H 

15

 X

 

 

 

 Böjen 

Herbert.M 


AVSKJUTNING OCH VIKTFÖRDELNING (KALVAR) 2007-ÅRS ÄLGJAKT

NR

KO

TJUR

KALV

KO

KALV

TJUR

DREV

SKYTT

16

 

 

 

 68kg

 Böjen 

 Mats.L

17

 

 

 82kg

 

 Böjen 

Lars.M

18

 

 

58kg 

 

Böjen 

 

Stephane.L

Anders.E 

19

 

 X

 

 

 Bråttåsberget

Erik.B 

20

 

 X

 

 

 Bråttåsberget

Pär.H

21

 

 

 19kg

 

 Bråttåsberget

Erik.B 

 

22

 

 

 

62kg

 Vällåsen

Niels.J 

23

 

 

 61KG

 

Hästberget 

Stephane.L

Helge.K

Per-Tage.E 

24

 

 

 

57kg 

 Hästberget

 

Georg.T

25

 

 

 63KG

 

 Hästberget 

Staffan.E 

26

 

 

 84KG

 

 Hästberget 

 Magnus.R

27

 

 X

 

 

 Hästberget 

Thorvald.K 

28

 

 

 

 

 

1ST PÅSKJUTEN

KALV. 

29

 

 

 

 

 

1ST PÅSKJUTEN

KALV. 

30

X

 

 

 

Digerberget

Ingemar.T

Marcus.T

 

 
AVSKJUTNING OCH VIKTFÖRDELNING (KALVAR) 2007-ÅRS ÄLGJAKT

NR

KO

TJUR

KALV

KO

KALV

TJUR

DREV

SKYTT

31

 

X

 

 

 Digerberget    

 

Torbjörn.T 

32

 

 

X

 

Brännberget

4/11 

 Jonas.H

33

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

  

 

41

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

45